top of page

Politică de protecție a datelor

 

MUSLIU & Asociații SPARL, Societate Profesională de Avocați cu Răspundere Limitată, cu sediul în București, str. Roma, nr. 51 / str. Haga nr. 11, sector 1, RO32745934, va prelucra datele personale ale utilizatorilor acestui Site în conformitate cu Politica sa de protecție a datelor, conform legislației în vigoare.

Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.

Musliu & Asociații se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă Politicii de protecție a datelor și Politicii referitoare la modulele cookie. Scopul acestei Politici este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

În egală măsură, utilizarea site-ului www.musliu.ro (denumit în continuare "Site") presupune luarea la cunoștință și acceptarea Politicii de protecție a datelor. Accesând și utilizând acest Site, acceptați termenii și condițiile de utilizare.

Dacă nu sunteți de acord cu această Politică de protecție a datelor, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre. 

 1. Categorii de date cu caracter personal

Cu titlu general, Musliu & Asociații poate prelucra date cu caracter personal în contextul proceselor de recrutare desfășurate de aceasta, în contextul desfășurării relațiilor contractuale cu partenerii comerciali sau în contextul utilizării acestui Site.

În contextul procesului de recrutare vom prelucra datele necesare pentru desfășurarea procesului, selectarea candidaților și asigurarea comunicării cu dumneavoastră, în vederea stabilirii unui interviu.

În cazul relației contractuale în ceea ce privește activitatea de asistență și reprezentare juridică, vom putea prelucra fie date care vă aparțin, fie date pe care ni le furnizați în vederea executării obiectului contractului de asistență juridică.

În relațiile cu alți parteneri contractuali, putem prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților și persoanelor de contact desemnate de partenerii noștri. Acestea pot consta în: nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de email.

Prin intermediul acestui Site se pot desfășura prelucrări de date cu caracter personal care pot include informații pe care ni le furnizați ca urmare a transmiterii unei solicitări prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site: nume, prenume, adresă de email.

   2. Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Utilizarea acestui Site nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicăm modul în care prelucrăm aceste date.

Soluționarea cererilor dumneavoastră

Colectăm date cu caracter personal ce se referă la nume și adresa de email în vederea menținerii unei corespondențe cu dumneavoastră. Astfel, în cazul în care completați formularul de contact, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării solicitării dumneavoastră. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport, poștei.

Cu excepția situației expuse mai sus, datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării acestui Site vor fi utilizate de Musliu & Asociații doar în interes propriu și nu vor fi transmise către terți.

Buna desfășurare a relației cu partenerii noștri

Putem fi în situația de a ni se transmite date cu caracter personal de la reprezentanții partenerilor noștri comerciali. În acest caz, putem folosi datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în vederea gestionării și asigurării bunei desfășurări a relației dintre părți. Dacă va fi cazul, vom putea utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru evaluarea satisfacției partenerilor comerciali sau pentru scopuri legate de cercetările de marketing.

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal și în următoarele scopuri:

 • În scopul respectării obligațiilor stabilite de legislația specială care ne este aplicabilă, inclusiv în ceea ce privește combaterea și prevenirea spălării banilor;

 • Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților;

 • Furnizarea de informații cu privire la actualizarea și modificarea termenilor și condițiilor, precum și cu privire la furnizarea serviciilor;

 • Gestionarea procesului de recrutare, dacă este cazul.

​​

   3. Temeiuri legale ale prelucrării

În ceea ce privește temeiurile legale ale prelucrărilor de date pe care se întemeiază prelucrările efectuate de Musliu & Asociații, în contextul acestui Site precum și în general în ceea ce privește prestarea de servicii de asistență și consultanță juridică sunt reprezentate de: contractul de asistență juridică, demersurile persoanelor vizate necesare în vederea încheierii unor contracte, obligațiile legale stabilite în sarcina Musliu & Asociații sau interesul legitim.

  4. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Putem partaja datele cu caracter personal pe care ni le furnizați cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori de servicii ai Musliu & Asociații, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens vom încheia cu fiecare prestator de servicii care are calitate de persoană împuternicită un acord în sensul dispozițiilor art. 28 din GDPR.

  5. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți atât prin intermediul prezentului Site, cât și prin intermediul altor canale de comunicare reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate în sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea ale contractorilor noștri sau în format tipărit.

În ceea ce privește datele furnizate în contextul solicitării de informații prin formularul de contact, acestea vor fi stocate pe durata necesară soluționării cererii dumneavoastră.

În cazul contractelor aflate în executare, stocarea și prelucrarea datelor se va desfășura pe perioada executării contractului, urmând să fie arhivate până la împlinirea termenelor prevăzute de lege.

  6Cookies

Tipuri de cookie-uri folosite

Acest website folosește atât cookie-uri temporare și permanente. Cookie-urile temporare (de sesiune) stochează date doar atât timp cât utilizatorul este pe website, în timp ce cookie-urile permanente sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului, astfel încât să poată fi accesate și utilizate în mai mult de o sesiune. Astfel, acest website utilizează​ cookie-uri strict necesare, fără de care nu v-am putea livra conținutul site-ului și care asigură funcționalitatea de bază a site-ului. În legătură cu acestea nu vă puteți manifesta opțiunea, dacă doriți să utilizați acest site.​

   7. Drepturile dumneavoastră

Dorim să vă informăm că, în cazul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 2016/679, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica in baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, in maxim 30 de zile;

 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;

 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;

 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei cosimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate, Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;

 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. De asemenea, dispuneți de acest drept și în ceea ce privește prelucrările întemeiate pe interesul legitim al Musliu & Asociații;

 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transimteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail office@musliu.ro, cu subiectul ”Solicitare informații personale”.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

   8. Actualizarea politicii noastre de protecție a datelor

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de protecție a datelor a fost realizată în luna februarie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea modificată a Politicii de protecție a datelor și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

bottom of page