top of page

Politica de clemență

Întreprinderile care au participat la înțelegeri sau practici anticoncurențiale au posibilitatea de a evita sau de a reduce cuantumul unei eventuale amenzi. Consiliul Concurenței din România aplică politica de clemență astfel încât, societățile care furnizează informații despre o înțelegere la care au participat, pot primi imunitate totală sau parțială la amendă.

Musliu și Asociații are expertiza necesară în asistarea clienților pe toată durata procedurii presupusă de aplicarea la politica de clemență.

musliu si asociatii
Esența politicii de clemență

În esență, politica de clemență oferă societăților care au ajuns să fie implicate într-o înțelegere - celor care se auto-raportează și oferă dovezi relevante - fie imunitate totală la amenzi, fie o reducere a amenzilor pe care altfel Consiliul Concurenței le-ar fi impus. 

musliu si asociatii
Trebuie să fii primul

Pentru a obține imunitate totală în cadrul politicii de clemență, o societate care a participat la o înțelegere trebuie să fie prima care să informeze cu privire la înțelegerea respectivă, furnizând suficiente informații pentru a permite autorității să lanseze o investigație

musliu si asociatii
Reducerea amenzii

Companiile care nu se califică pentru imunitate pot beneficia de o reducere a amenzilor dacă furnizează dovezi care au o „valoare semnificativă” față de cele aflate deja în posesia autorității și dovedesc faptul că și-au încetat participarea la cartel.

musliu si asociatii
Procedură

În cadrul Consiliul Concurenţei funcţionează Modulul de Clemenţă. Acest Modul are rolul de a asigura interfaţa dintre Consiliul Concurenţei şi agenţii economici care depun solicitări în conformitate cu Instrucţiunile privind aplicarea politicii de clemență.

bottom of page