CE Hunedoara.jpg

Comisia Europeană a emis o comunicare publică cu privire la ajutorul de stat acordat societății CE Hunedoara

Comisia Europeană a constatat că producătorul de energie Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” (CE Hunedoara) a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil cu reglementările aplicabile, în valoare de aproximativ 60 de milioane EUR, prin patru împrumuturi finanțate din fonduri publice. 

 

Istoricul cazului

 

În anul 2015, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar în valoare de 37,7 milioane EUR (167 de milioane RON) pentru Complexul Energetic Hunedoara, un producător de energie electrică și termică din România deținut de stat, motivat de faptul că societatea se afla în dificultate financiară încă din anul 2013.

În contextul respectiv, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în eventualitatea în care societatea nu avea să fie în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare în termen de șase luni.

În urma verificărilor Comisiei, societatea nu și-a respectat angajamentul și nici nu au fost identificate măsuri efective în direcția lichidării societății, motiv pentru care, în luna martie 2018, Comisia a deschis o investigație aprofundată.

În cursul investigației, Comisia a examinat conformitatea cu normele UE privind ajutoarele de stat a celor cinci împrumuturi finanțate sau sprijinite din fonduri publice acordate societății CE Hunedoara. Împreună, la 30 iunie 2016, împrumuturile se ridicau la aproximativ 73 de milioane EUR (337 de milioane RON).

Comisia a constatat că, în situația respectivă, niciun operator economic privat în economia de piață nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul dintre cele cinci împrumuturi acordate CE Hunedoara, având în vedere deteriorarea situației financiare a societății începând din anul 2013. Prin urmare, măsurile de sprijin acordate din bani publici de statul român au conferit societății CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit față de concurenții săi și, prin urmare, constituie ajutor de stat în sensul normelor UE.

Comisia a concluzionat că patru dintre cele cinci împrumuturi, în valoare totală de aproximativ 60 de milioane EUR, plus dobânzile aferente, sunt incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat și statul român trebuie să le recupereze. Al cincilea împrumut reprezintă un ajutor existent, acordat înainte de aderarea României la UE și, prin urmare, nu este necesar să fie recuperat.

Cadrul de reglementare cu privire la ajutorul de stat

În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, intervențiile statului în activitatea întreprinderilor pot fi considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci când sunt efectuate în condiții pe care le-ar fi acceptat un operator privat care operează în condiții de piață (principiul operatorului economic privat în economia de piață). Dacă acest principiu nu este respectat, intervențiile publice constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât îi conferă beneficiarului un avantaj economic de care concurenții săi nu dispun.

În conformitate cu Orientările Comisiei din 2014 privind ajutoarele de stat pentru salvare și restructurare, întreprinderile aflate în dificultate pot beneficia de ajutoare de stat dacă îndeplinesc anumite condiții stricte. Astfel, unei întreprideri i se poate acorda un ajutor pentru o perioadă de 6 luni („ajutor pentru salvare”). După această perioadă, fie ajutorul trebuie să fie rambursat, fie trebuie notificat Comisiei un plan de restructurare pentru ca ajutorul să fie aprobat („ajutor de restructurare”). Planul respectiv trebuie să asigure faptul că întreprinderea își restabilește viabilitatea pe termen lung fără niciun alt sprijin din partea statului, că aceasta contribuie într-o măsură adecvată la costurile sale de restructurare și că denaturările concurenței generate de ajutor sunt eliminate cu ajutorul unor măsuri de compensare.

 

Mai multe informații cu privire la acest subiect pot fi consultate aici.