top of page
imagine stire.jpeg

Victimele unei fapte anticoncurențiale pot solicita despăgubiri inclusiv de la o filială a companiei mamă care a săvârșit fapta

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a publicat azi, 06.10.2021, pe pagina sa web un comunicat de presă cu privire la constatările sale în cauza C-882/ 19 (Sumal), concluzia fiind aceea că persoana prejudiciată de o faptă anticoncurențială se poate adresa în vederea remedierii pagubei inclusiv unei filiale a companiei mamă care a săvârșit efectiv fapta, cu condiția dovedirii faptului că cele două companii reprezentau o întreprindere economică unică la data săvârșirii faptei.

În perioada 1997 – 1999, Sumal a achiziționat două camioane de la Mercedez Benz Trucks Espana, care este o societate membră a Grupului Daimler, a cărui societate mamă este Daimler AG. Daimler AG a fost parte în cartelul camioanelor sancționat de către Comisia Europeană în anul 2016.

Ca urmare a faptei anticoncurențiale săvârșite de către Daimler AG, Sumal a introdus o acțiune în despăgubiri nu împotriva societății mamă implicate în cartel, ci împotriva filialei sale, Mercedez Benz Trucks, pentru acoperirea prejudiciului de 22.204,35 Euro la instanța competentă din Barcelona. Prima instanță a respins acțiunea introduă de Sumal, pe motiv că Mercedez Benz Trucks nu are calitate procesuală pasivă, de vreme ce aceasta nu a fost parte la cartel și, pe cale de consecință, nu a fost sancționată de către Comisia Europeană. Sumal a atacat cu apel hotârărea primei instanțe, iar instanța de apel s-a adresat CJUE cu o cerere de decizie preliminară, pentru ca acesta din urmă să se pronunțe cu privire la posibilitatea victimei unei fapte anticoncurențiale de a se adresa filialei companiei mamă care a săvârșit fapta.

În acord cu jurisprudența Curții la care însăși CJUE face referire în soluționarea acestei cauze, conceptul de „întreprindere” în sensul art. 101 TFUE se referă la orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de statul juridic al acesteia și indiferent dacă aceasta este compusă din două sau mai multe societăți. Spre exemplu, în cauza Viho (Hotărârea în cauza C-73/95 P Viho Europe BV v Comisia Europeană), CJUE a reținut că,  în cazul în care o societate exercită o influență decisivă asupra altei societăți, acestea formează o întreprindere economică unică și astfel, sunt părți ale aceleiași întreprinderi.

 

În continuarea, CJUE statuează faptul că tocmai apartenența ambelor societăți distincte din punct de vedere juridic la aceeași întreprindere economică unică determină răspunderea în solidar a acestora cu privire la repararea pagubei produse de o faptă anticoncurențială, chiar dacă filiala nu a participat la fapta anticoncurențială, cu condiția ca ambele să fi fost parte din întreprinderea economică unică la data săvârșirii faptei, iar activitatea filialei să fie legată de obiectul practicii anticoncurențiale.

 

Decizia pronunțată de către CJUE are caracter interpretativ cu privire la normele Uniunii Europene, rămânând în sarcina instanței care a adresat cererea soluționarea efectivă a acțiunii introduse de către Sumal, cu luarea în considerare a interpretării date de CJUE.

Anda Nastase
Associate Lawyer

[6 Octombrie, 2021]

bottom of page