MUSLIU și Asociații a convins autoritatea de concurență să propună modificarea legislației din domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje, recomandând Ministerului Mediului completarea atât a procedurii cât și a criteriilor de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau, prin achiziţie, deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora. 

Autoritatea de concurență a ajuns la aceste concluzii și a făcut aceste recomandări în urma derulării unei investigații pe piaţa serviciilor de colectare şi de transport a deşeurilor de ambalaje din municipiul Ploiești, investigație declanșată la plângerea societății TOTAL WASTE MANAGEMENT, reprezentată prin MUSLIU și Asociații.

Consiliul Concurenţei consideră că activitatea de colectare a deșeurilor de ambalaje de la populație poate fi derulată de mai mulți operatori economici autorizați, nu doar de operatorii de salubritate, pentru a îmbunătăți concurența pe această piață.

Mai multe informații cu privire la acest subiect pot fi consultate aici