Inspecția inopinată

Comisia Europeană și autoritățile naționale de concurență sunt împuternicite să efectueze inspecțiile inopinate necesare pentru a detecta orice acord, decizie sau practică concertată interzisă prin lege.

Procedura propriu-zisă este intimidantă pentru angajații întreprinderilor țintă și, fără pregătirea lor prealabilă, este dificil de parcurs.

Avocații Musliu și Asociații au asistat mai multe întreprinderi pe durata desfășurării inspecțiilor inopinate și, de asemenea, au implementat multe programe de pregătire specială a angajaților.

Abilitările legale ale inspectorilor de concurență

Pentru investigarea încălcării prevederilor legii, inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie şi au, printre altele, următoarele puteri de inspecţie:

  • să intre în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care întreprinderile ori asociaţiile de întreprinderi le deţin legal şi/sau îşi desfăşoară activitatea;

  • să examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau asociaţiilor de întreprinderi, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate;

  • să ridice sau să obţină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau din alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi.

Sigilii

În cursul unei inspecții inopinate, funcționarii autorizați de Comisia Europeană și/sau inspectorii Consiliului Concurenței din România sunt împuterniciți de lege să sigileze orice amplasament destinat activităţilor întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi şi orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi, pe durata şi în măsura necesară inspecţiei.

În cazul în care sigiliile aplicate au fost rupte, în mod intenționat sau din neglijență, autoritatea de concurență poate decide impunerea de amenzi de până la 1% din cifra de afaceri totală a întreprinderii realizată în anul precedent.

Documentele necesare inspecției inopinate
Ore de desfășurare

Inspectorii de concurenţă pot proceda la inspecţii, potrivit prevederilor legii, doar în baza unui ordin emis de către preşedintele Consiliului Concurenţei şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta.

Copiile certificate ale ordinului de inspecţie şi autorizaţiei judiciare se comunică obligatoriu persoanei supuse inspecţiei înainte de începerea acesteia.

Oricare ar fi împrejurările, inspecţia inopinată nu poate începe înainte de orele 8,00 şi se desfășoară, în mod normal, până la orele 18,00.

Procedura trebuie efectuată în prezenţa persoanei la care se efectuează inspecţia sau a reprezentantului său legal desemnat.

Inspecţia inopinată poate continua şi după orele 18,00 dar numai cu acordul persoanei la care se efectuează inspecţia sau a reprezentantului său.

Inspecția inopinată
Dramatizare realizată de
autoritatea de concurență din Marea Britanie